Poboljšajte izgled i pouzdanost svog lifta uz najnovije standarde bezbednosti. Ugradnja novog lifta nije jedino rešenje koje vam nudimo, moguća je i modernizacija ili rekonstrukcija postojećeg lifta.

Liftovi su veoma važan deo svake zgrade tako da investiranjem u modernizaciju lifta vi investirate u svoj lagodniji život

Modernizacija liftova je u svakom slučaju dosta jeftiniji proces od ugradnje novih liftova tako da je isplativa za stanare, a naš proces rada omogućava minimalni vremenski zastoj u radu liftova.

U opciji je:

  • Zamena već postojećeg lifta
  • Delimična zamena delova lifta ili dodavanje novih sistema tehnologija u taj lift
  • Spoljašnja izgradnja lifta na zgrade bez postojećih voznih okna.

Cena modernizacije lifta zavisi od tipa lifta koji već koristite kao i od željenih karakteristika novog lifta.

Naši liftovi imaju sposobnost prilagođavanja zahtevnim oknima i komplikovanoj geometriji, u skladu sa svim nivoima bezbednosti koji se zahtevaju evropskim propisima za nove liftove u postojećim zgradama

modernizacija i zamena starih liftova